Certificari

 

Toate produsele promovate si comercializate de S.C.DRAGUS S.R.L. sunt conforme si certificate conform normelor si legisletiei in vigoare.

 

                                                    DECLARAŢIA DE CONFORMITATE                                               

nr. ...... din ......................

 

Producător: S.C. DRAGUS S.R.L.

                     400698 Cluj-Napoca, str. Garibaldi, nr. 18, jud. Cluj, România

Produs: PANOU RADIANT, model (DRAGUS 125/60, DRAGUS 122/60, DRAGUS 95/60, DRAGUS 90/60, DRAGUS 60/60, DRAGUS 50/60, DRAGUS 50/100, DRAGUS 50/75, DRAGUS 50/50, DRAGUS 50/25) seria nr...................

Noi, societatea S.C. DRAGUS S.R.L. declarămprodusul descris mai sus satisface prevederile pertinente din:

Directiva Joasă Tensiune 2014/35/UE

 

Pentru majoritatea riscurilor specifice acestui produs, conformitatatea cu cerinţele esenţiale ale directivei de mai sus a fost bazată pe următoarele standarde:

*SR EN 60335-1:2012. Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.

                       Partea 1: Prescripţii generale;

**SR EN 60335-1:2012/AC:2014. Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.

                                        Partea 1: Prescripţii generale;

*SR EN 60335-1:2012/A11:2015. Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.

                        Partea 1: Prescripţii generale;

*SR EN 60335-2-30:2010. Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.

            Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi;

* SR EN 60335-2-30:2010/A11:2013. Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.

                              Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi;

* SR EN 60335-2-30:2010/AC:2015. Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate.

                             Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi;

 

tomberon taiattomberon taiat