Pentru a va oferi servicii mai bune, magazinul online dragus.net utilizeaza fisiere cookies. Continuand sa utilizati site-ul nostru, acceptati si sunteti de acord cu termenii de utilizare.

Certificari

 

Toate produsele promovate si comercializate de S.C.DRAGUS S.R.L. sunt conforme si certificate conform normelor si legisletiei in vigoare.

 e. tomberon taiatA nu se arunca la gunoi, PRODUS RECICLABIL.

produsul sau ambalajul nu trebuie aruncat într-un recipient convențional ci colectat in vederea reciclarii -  specializat 

REGISTRUL DE PUNERE PE PIATA A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE

ANPM – NR. RO-2018-03-EEE-2215-II 

Certificat de conformitate nr. 835-CT-32015/30.10.2015 si 1472-CT-32019


                                                    DECLARAŢIA DE CONFORMITATE                                               

nr. ...... din ......................

 

Producător: S.C. DRAGUS S.R.L.

                     400698 Cluj-Napoca, str. Garibaldi, nr. 18, jud. Cluj, România

Produs: PANOU RADIANT, model (DRAGUS 127/60, DRAGUS 125/60, DRAGUS95/60, DRAGUS 90/60, DRAGUS 60/60, DRAGUS 50/60, DRAGUS 50/100, DRAGUS 50/75, DRAGUS 50/50, DRAGUS 50/25) seria nr...................

Noi, societatea S.C. DRAGUS S.R.L. declarămprodusul descris mai sus satisface prevederile pertinente din:

-Directiva Joasă Tensiune 2014/35/UE

-Directiva Compatibilitate Electromagnetică 2014/33/UE

Pentru majoritatea riscurilor specifice acestui produs, evaluarea securitatăţii şi conformitatăţii cu cerinţele esenţiale ale directivelor de mai sus a fost bazată pe următoarele standarde:

* SR EN 60335-1:2012+A11:2015+A13:2018+A1:2019+A2:2019+A14:2020. Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale;

* SR EN 60335-2-30:2010. Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi.;

* SR EN 55014-1:2017+A11:2020. Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie;

* SR EN 55014-2:2015. Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse;

* SR EN 61000-3-2:2019. Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază);

* SR EN 61000-3-3:2014+A1:2019. Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite - Limitarea variațiilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a flickerului în rețelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un curent nominal ≤ 16 A pe fază și care nu sunt supuse unor restricții de conectare;

* SR EN 61000-4-2:2009. Compatibilitate electromagnetică(CEM). Partea 4-2: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la descărcări electrostatice;

* SR EN 61000-4-4:2013. Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-4: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune;

* SR EN 61000-4-5:2015+A1:2018. Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-5: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la unde de şoc;

* SR EN 62110:2010+AC:2015. Nivelurile câmpului electric şi magnetic generat de sistemele de alimentare în curent alternativ. Procedurile de măsurare a nivelurilor de expunere a publicului.

 

Locul şi data emiterii: Cluj-Napoca,

 

DIRECTOR GENERAL

ing. Lorin DRĂGUȘ